EN
KORAH
Yürütülen Projeler

KORAH

Türkiye'nin Kozmik Radyasyon Haritası

Türkiye Uzay Ajansı koordinesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilecek olan projede Türkiye'nin kozmik radyasyon haritasının oluşturulması amaçlanmaktadır. Havayolu taşımacılığında görev yapmakta olan uçuş ekibi ve yolcular tarafından alınan kozmik radyasyon miktarının tespit edilmesi amacıyla farklı rota ve irtifalarda gerçekleştirilecek olan gerçek zamanlı özel test uçuşlarıyla proton (p), elektron (e), nötron (n), alfa (α), beta (β), gama (γ), UV ve kozmik X - ışınlarının nicel olarak ölçümü gerçekleştirilerek, kozmik radyasyon özelinde edinilen veriler ile uzay ve sivil havacılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere yerli-milli kozmik radyasyon modeli ve uzay ve sivil havacılık odaklı ulusal kozmik radyasyon ağı - haritası oluşturulması hedeflenmektedir.