EN

UZAY HAVASI’NA YÖNELİK FARKINDALIĞI GELİŞTİRMEK İÇİN EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Milli Uzay Programındaki (MUP) 10 hedeften biri olan "Uzay Havasına İlişkin Teknolojik Araştırmalar" kapsamında Yer’e Yakın Uzay(YYU)’a ilişkin “farkındalık” yaratılması ve temel bilgilerin kazanılması; Uzay Havası’na yönelik deneyim kazanılması amaçlanarak bir eğitim programı hazırlandı ve uygulandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ODTÜ-SEM) tarafından düzenlenen Yer’e Yakın Uzay Eğitimi programına katılan Türkiye Uzay Ajansı personelleri bu kapsamda düzenlenen bir törenle sertifikalarını aldılar.

UZAY HAVASI SİSTEMİ NEDİR?

Güneş ile Yer arasındaki , Yer’e Yakın Uzay  (YYU) , gerek uzay ve havadaki gerekse Dünya üzerindeki yaşamı ve teknolojik etkinliklerin çok geniş bir bölümünü, önemli ölçüde etkilemektedir.  Bu etkiler, genelde “Uzay Havası” (UH) adı verilen sistem nedeniyle oluşmaktadır. 

Benzer Haberler